Pedagogų registracija
Registruotis gali tik švietimo įstaigų 1-4 kl. mokytojai
ir ikimokyklinių ir priešmokyklinių pedagogai
Viktorinos pradžia: balandžio 15 d.
Pasirinkite mokyklą iš sąrašo arba įrašykite žemiau skiltyje „Kita ugdymo įstaiga“